Kansen en comfort

Biobased materiaal helpt nieuwbouw en/ of renovatie om binnen de 1,5 graad doelstelling van Parijs te blijven. Materiaal van hennep, stro, vlas en hout nemen CO2 op bij de groei en houden dat langdurig vast in het gebouw. Deze grondstoffen zijn regeneratief en groeien elke keer opnieuw weer aan. Dit materiaal zorgt dus voor de afkoeling van de aarde en voorkomt uitputting van grondstoffen.

Opschalen van biobased bouwen kan door fabrieksmatig te bouwen. 

Holland Houtland werkt aan het versnellen fabrieksmatige bouw door vraag en aanbod te vergroten op drie manieren: zichtbaar maken van de voordelen van biobased bouwen, allianties en ketens te bouwen en nieuwe financiering- en waarderingsmodellen te ontwikkelen en toe te passen. 

Holland Houtland ondersteunt overheden (Topsector Energie, Invest Nl, Provincie Zuid-Holland), gemeenten, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en investeerders. 


Op 27 oktober lanceert Holland Houtland de aanpak Programma van Kansen en Comfort. Met deze aanpak is er voldoende ruimte om bouwplannen voor de hoogste maatschappelijke waarde te realiseren.

Zoekt u ook de ruimte om meer te bouwen met de hoogste maatschappelijke waarde dan doen we graag een wijkscan voor uw gemeente of wooncorporatie.

Maakt een afspraak voor een intake