Ambitie

Boeren blijven boeren, bouwers blijven bouwen

CO2, stikstof en corona. Landbouw en bouw zitten op slot en de rek is eruit. De maatschappelijke kosten zijn gigantisch. Holland Houtland ziet grote kansen voor de transitie van de bouw en de veeteelt. Simpel, door de focus te richten op lokale teelt van grondstoffen in plaats van Nederland distributieland en voedselexportland.

In 2030 zijn in Nederland 1 miljoen extra huizen nodig. Nederland moet in 2050 100% circulair zijn. Dat zetten we nu in gang! Ruim 42 procent van Nederland is grasland voor koeien of in gebruik voor de productie van veevoer. Slechts 8 procent is voor onze huizen en tuinen. Halvering van vee biedt een enorme kans om op deze grond, grondstof te verbouwen voor 1 miljoen huizen. Er is dan zelfs nog voldoende ruimte over voor natuurlijke grondstoffen voor plantaardig voedsel, kleding en verpakkingsmateriaal.

Met de oogst van 0,75 hectare hennep bouw je een huis. Van de oogst van 30.000 hectare hennep en 25.000 hectare hout realiseren we 40.000 woningen, elk jaar. Dat is mogelijk op 3% van het huidige grasland.

De impact op het klimaatakkoord

Voor Holland Houtland is de verbinding tussen biobased nieuwbouwen en impact op de energietransitie opgave uit het klimaatakkoord het uitgangspunt. Studio Marco Vermeulen  heeft in het kader van de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord berekend dat als de benodigde 1 miljoen woningen tot 2030 in hout gebouwd zijn deze woningen 55 Mton CO2 vermijden en 45 Mton CO2 opslaan in het materiaal.

Er is veel minder grondstof nodig, de bouw is veel sneller en door lokale productie is er minder vervoer. De impact verdubbelt door de vermindering van veeteelt. Resultaat: forse CO2, methaan en stikstofreductie en juist een grote verbetering van de lucht -en waterkwaliteit. De werkgelegenheid is geborgd in de bouw en boeren blijven boeren!

Haalbaarheid

Er zijn al 5.000 kringloopboeren en er zijn al boeren die grondstoffen produceren voor de bouw. De bouw wil emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, als de overheid een level playing field creëert via de opdrachten of wetgeving (Dutch Green Building Council). LTO wil naar gemengde, gediversifieerde landbouw met een meervoudig verdienmodel. De provincie Zuid-Holland heeft deze week aangegeven samen met Holland Houtland te gaan werken aan de circulaire transitieagenda voor de bouw. De consument wil gezond en comfortabel wonen, zij laten dit al zien in pionierswoningen en particulier opdrachtgeverschap. Dit schalen we op naar hele wijken.

Schaalbaarheid

De boer kan eenvoudig omschakelen naar hennep, vlas, bamboe, tarwe (stro) en populier. Voor de bouw is omschakeling een enorme kans vanuit grondstoffentekorten en stikstof. Daar zal de grootste verandering nodig zijn in de hele keten.

Deze transitie versnelt door in programma’s van eisen voor de bouw de circulaire eisen (bijvoorbeeld circulair beton) te vervangen door de eis voor lokale biobased grondstoffen. Houtbouw is sneller, veiliger en geeft minder overlast aan de omgeving. In Engeland is houtbouw inmiddels even duur als reguliere bouw.

Aanpak

Onze 4 stappen van Holland naar Houtland:

  1. Krachten bundelen. We maken de transitie agenda met onze pilots zichtbaar voor politiek, overheid en wetenschap.
  2. De transitieagenda implementeren we in adviezen en trainingen voor opdrachtgevers
    en inkopers bij gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties. Ook leveren een concreet aanbod in de keukentafelgesprekken met boeren voor hun toekomst.
  3. Marktmaker van start-up naar scale up
  4. We richten een coöperatie voor leveringszekerheid voor de bouw en prijsgaranties voor boeren