Impact maken met biobased bouwen

Holland Houtland is aanjager biobased bouwen, bouwen met hout, hennep, stro en vlas. Voor prefab nieuwbouw, voor het (na) isoleren en ook voor het bouwen met zo min mogelijk materiaal, optoppen, aanplakken, splitsen en transformeren.  Bouwen zonder negatieve emissies of schade aan mens en natuur, echt duurzaam! We staan naast opdrachtgevers om met hen visie en praktijk te verbinden. Onze opdrachten helpen systeemverandering te creëren en de kansen en innovatie binnen en tussen organisaties te versnellen. Marktontwikkeling en wetenschap vertalen we naar hapklare, logische plannen. We helpen organisatie om vast te houden aan circulair ambities. Wilt u dat ook voor uw organisatie? Neem contact met ons op! 


Holland Houtland werkt landelijk, regionaal en lokaal aan het opschalen en versnellen van het toepassen van circulair en biobased materiaal.  

Dat doen we door:  


zichtbaar maken van circulair en biobased  onze aanpak

verbinden van vraag en aanbod voor woningbouw Optoppen

 

Kennis delen voor professionals Kiesbiobased

ontwikkelen en toepassen financierings strategieën Onze trainingen

Waarom Biobased bouwen 

Er is ontzettende haast geboden om de klimaatdoelen te halen. Biobased materiaal kan daarbij het verschil maken: van een negatieve impact door bouwen, naar een positieve door de CO2 die het materiaal vastlegt. COpositieve, gezonde en comfortabele woningen die minder installaties nodig hebben. Regionaal geteeld materiaal, stikstofarme processen een echt duurzame bouw, daar werkt Holland Houtland aan. Onze kennis over alle facetten van de omslag naar biobased bouwen met zo min mogelijk materiaal delen we via onze gidsen, door trainingen, workshops en lezingen en door begeleiding van bedrijven, woningcorporaties en (lokale) overheden. Daarmee bereiken we ons doel: opschalen van biobased bouwen.  

Holland Houtland staat naast organisaties om mét hen visie en praktijk te verbinden

Sandra Nap:

Wij kennen de markt, weten hoe je biobased bouwen mogelijk maakt. Maar waardegedreven bouwen, maakt een project niet per se tot een sluitende business case. We focussen daarom op haalbaar, schaalbaar én betaalbaar.  Holland Houtland staat naast organisaties om met hen visie en praktijk te verbinden.”

Onze klanten 

Wij hebben veel inzicht in de biobased markt en de stakeholders omdat wij zowel bedrijven, woningcorporaties en (lokale) overheden van dienst zijn. Bedrijven bieden we hulp bij opschalen door strategie, verbinding en advies. Woningcorporaties en gemeenten ondersteunen we bij het maken van strategische keuzes voor bouwplannen of inkoop. . 

Bekijk onze projecten