Landbouw

Landbouw

Kringlooplandbouw: Alternatieven voor toekomstbestendig boeren

Nederland heeft een enorm stikstofprobleem. Dit komt grotendeels doordat er veel te veel vee is. Het is lastig, want dit grote probleem wordt al gauw persoonlijk. Wij kijken naar alternatieven voor veeteelt voor boeren, bijvoorbeeld door de teelt van hennep, stro en vlas. Dit past in wisselteelt, strokenteelt en is natuurlijk ook geschikt als alternatief voor de teelt van veevoer. Wij helpen onze partners bij de ontwikkeling van een “Campina voor hout” een marktplaats waar boeren prijszekerheid en bouwers leveringszekerheid krijgen. Ook verwachten we dat een loonwerkbedrijf 2.0 de transitie helpt door kennis en ervaring voor biobased grondstoffen te bundelen. Dat helpt boeren echt verder!

Kringlooplandbouw is een kwestie van precisie.