Artikel NRC- 20 januari – Normering bouwen met hout

Artikel NRC- 20 januari – Normering bouwen met hout

Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm

De woonwijk van de toekomst is van hout. Daar zijn overheden, bouwers en wetenschappers het over eens. Om bij te dragen aan verwerkelijking van de ambitieuze CO 2-doelen uit het Klimaatakkoord, zal de bouw ‘traditionele’ materialen als beton en staal moeten inwisselen voor relatief emissiearme grondstoffen als hout, bamboe en vlas.