Donderdag 10 december is Holland Houtland te gast in een uitzending van Pakhuis de Zwijger in het kader van de strategische verkenning Biobased Bouwen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De livecast is hier terug te kijken.

Ruimte voor Biobased Bouwen

We moeten in Nederland vóór 2050 twee miljoen nieuwe woningen bouwen, waarvan de helft binnen tien jaar. Tegelijkertijd moeten we zo’n 7 miljoen bestaande woningen isoleren. Een enorme opgave die veel druk legt op de beschikbare grondstoffen en een negatieve impact heeft op onze ambitie om CO2 en stikstofuitstoot te verminderen.