Springtij Forum 2020

Eind september 2020 vond het Springtij Forum plaats. Een forum op Terschelling waar deze bijzondere editie vergezichten en verkiezingen centraal stonden. Concrete sessies met betrekking tot wateropslag, echte prijs betalen, kanskracht, klimaat, burgerberaad en biogrondstoffen.

Op donderdag na aankomst kregen we meteen een lekkere bui op ons hoofd terwijl we welkom werden geheten op het eiland. Direct daarna fietsten we naar het Springtij forum dorp. Chantal was uitgenodigd om op het podium plaats te nemen en de zaal te inspireren met betrekking tot biobased bouwen. De eerste spreker tijdens deze sessie was Maarten Hajer (UU) die een hoopvol toekomstbeeld schetste met huizen van hout en dit linkte aan directe oplossingen voor de enorme opgave van de bouw om CO2 uitstoot te reduceren. Chantal vulde het aan met haar visie de markt voor biobased bouwen en de toevoeging van de mogelijkheden van materialen als hennep, vlas en stro.

Onder een stormachtig tentdak en met 4 lagen dikke truien ging de zaal enthousiast aan de slag. Er kwamen interessante aanvullingen om biobased bouwen te helpen met opschalen.

Algemene conclusie was dat opschaling gewenst is. Een aantal suggesties:

  • Initieer voorbeeldprojecten, bv 20 proeftuinen met biobased buurten of wijken.
  • Je zou ook kunnen denken aan kleine stappen, bv biobased isolatieprojecten.
  • Andere route is om het te koppelen aan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw
  • Neem biobased bouwen in de vraag (tender) zodat aanbod op gang komen. Hierdoor zorg je voor versnelling
  • Geef als overheid het goede voorbeeld, bv via aanbesteding
  • Aanpassing wet- en regelgeving en normering, bv bouwbesluit (verplicht % biobased en gebruik EPG, EPC)
  • Organiseer een lobby voor biobased bouwen
  • breng financierders bijeen
  • Stimuleer kennisontwikkeling en investeer in opleidingen
  • Start een publieke bewustwordingscampagne, zoals met Corona is gedaan.

Deze eerste dag gaf veel energie en heeft geleid tot goede gesprekken en veel steun voor de missie van Holland Houtland. De rest van het forum kon niet meer stuk. Zie hier een kleine impressie van drie dagen Terschelling.

No Title

No Description