Holland Houtland rekent in Cobouw met het CO2 budget voor de bouw. Welke effect hebben de plannen voor woningbouw op onze ruimte in het CO2 buget? Is dit belangrijk genoeg om aan de minister van Klimaat het mandaat te geven om hierop te sturen, nu ons totale CO2-budget voor de hele bouw tussen de 5-8 jaar op is bij ongewijzigd beleid? Of willen we achteraf op verantwoordingsdag of door de Algemene Rekenkamer laten constateren dat we ons schaarse budget hebben opgemaakt?
Rekenen jullie mee?

Opinie-Nog-even-en-de-bouw-is-door-zijn-CO2-budget-heen

Carbon budget bij reguliere bouw binnen BENG en biobased bouw per woondeal