“New deal tussen boer en maatschappij nodig” aldus het college van Rijksadviseurs

“New deal tussen boer en maatschappij nodig” aldus het college van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Het College van Rijksadviseurs pleit voor een transitie van de landbouw in de vorm van een “New Deal tussen boer en maatschappij”. “Er is op dit moment nog geen zicht op een duurzaam verdienmodel, doordat het verdienpotentieel voor onder andere landschappelijke diensten of verwerking van producten via een regionale keten nog onvoldoende is ontwikkeld. Om de transitie naar landschapsinclusieve landbouw mogelijk te maken moet de maatschappij misschien nog wel meer veranderen dan de boeren.” Met Holland Houtland kijken we naar die verdienmodellen en

Ga naar de site va het College van Rijksadviseurs en lees meer over drie pilots.