Sandra is Circular Hero 2022! In de voetsporen van onder andere haar eigen circulaire held, Thomas Rau mocht zij deze prijs in ontvangst mocht nemen van het Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De jury waaronder Jacqueline Cramer en Jan van Ginkel spreken hun waardering uit in het juryrapport.

Sandra Nap is een van de grote aanjagers op het vlak van het gebruik van biobased materialen in de bouw en valt volgens de jury in de categorie “revolutie”.

Bij haar bedrijf Holland Houtland gaat het echt over systeemverandering, waarin de omslag naar biobased bouwen een zeer belangrijke rol speelt en waarmee zij ook andere bedrijven hierin laat schitteren. Sandra is effectief omdat zij uitdagingen aan elkaar weet te verbinden door oplossingen te zoeken die op meerdere vlakken waarde toevoegen. Zij slaagt erin om te achterhalen waar de “pijn” zit en komt met oplossingen die haalbaar zijn.

Sandra Nap is volgens de jury een immer energieke en optimistische ondernemer die voor al haar werk dan ook zeker de erkenning van Circular Hero verdient.

Jury rapport Circular Hero

Sandra inspireert om de focus te verleggen binnen circulariteit. Veel aandacht gaat uit naar technische oplossingen en naar recycling om op de lange termijn doelen te halen. De urgentie is inmiddels zo hoog om binnen de 1,5 graad van het Parijs akkoord te blijven en daarom moet de focus liggen op de schaarste van grondstoffen, een carbon budget voor de hele bouwsector en de oorsprong van materiaal. Circulariteit is daarom onlosmakelijk verbonden met energietransitie. De transitie is geen bedreiging maar een kans en brengt ongelooflijk veel extra waardes zoals gezond wonen en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. 

Deze waardering als circulaire held komt op een mooi moment! Holland Houtland laat met het programma van Kansen & Comfort zien dat circulair biobased bouwen het alternatief is. Met de focus op maatschappelijke waarde, Alles van Waarde, zijn er relatief kleine veranderingen nodig in de aanbesteding, gebiedsontwikkeling en financiering. Nederland circulair is bouwen naar behoefte en beter benutten van bestaande materialen. Door prefab biobased concepten toe te voegen bouwen we snel en betaalbaar. Laten we met gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars de huidige woonarmoede oplossen! Aan de slag!

“Ophouden met betaalbaar en haalbaar en beginnen met circulair en toekomstbestendig”

Kijk wat Holland Houtland voor u kan betekenen

De Circular Awards worden georganiseerd door Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de jury zitten Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht/Utrecht Sustainability Institute, juryvoorzitter), Jan van Ginkel (concerndirecteur/loco-provinciesecretaris provincie ZH/IPO), Glimina Chakor (wethouder gemeente Groningen / VNG), Meindert Smallenbroek (algemeen directeur Unie van Waterschappen) en Karin van IJsselmuide (manager Maatschappelijke Programma’s, NEVI)

Sandra Nap, Circular hero 2022

Noot voor redacties:

Voor meer informatie en interviewverzoeken neem contact op met info@hollandhoutland.nl. Op onze website kan een rechtenvrije foto van Sandra worden gedownload.

Circular hero 2022 uitreiking

In deze video wordt de prijs als circular hero 2022 uitgereikt aan Sandra Nap van Holland Houtland voor haar rol als aanjager van de transitie naar biobased bouw.