Producten

Een aantal van de producten van Holland Houtland zijn online beschikbaar en vrij te gebruiken voor kennis en besluitvorming. Wij nodigen je van harte uit om deze kennis te delen en verspreiden. Gebruik daarvoor de juiste verwijzingen naar Holland Houtland. En mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk even contact opnemen.

Biobased Bedrijvengids

In 2021 publiceerde Holland Houtland haar Biobased bedrijvengids met een overzicht van bouwbedrijven, architecten en producenten. Daarnaast bevat de gids een handzaam overzicht van de markt en de grondstoffen die voor de bouw geschikt zijn.

Vergelijkingstool ONCRA

Samen met Climate Cleanup maakte Holland Houtland een online tool voor het vergelijken van maatschappelijk impact van bouwen met traditionele materialen versus biobased materialen. Deze tool is open source en vrij te gebruiken voor besluitvorming.

Programma van Kansen

De aanpak voor het programma van Kansen en Comfort is hier te downloaden. Een uitleg van het programma is te zien in onze talkshow Alles van Waarde.

Snelle handreiking

Een snelle handreiking met een kort overzicht van de voordelen van biobased bouwen en de toepassing.