Biobased isoleren opschalen in AmsterdamDe gemeente Amsterdam werkt aan een grootschalig isolatie-offensief om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad energie bespaart. Biobased isoleren helpt daarbij. Hoe? Er is heel veel energie nodig, in ovens van 1400 C, om reguliere isolatiematerialen, zoals steenwol en glaswol te produceren. Dus voordat het materiaal in de woning ligt is er al veel CO2-uitstoot, zonde. Om van hernieuwbare grondstoffen isolatiemateriaal te maken is juist weinig energie nodig. Biobased isolatie heeft nog twee grote voordelen: het is gezond en comfortabel.  In de winter blijft de kou buiten en het materiaal zorgt er in de zomer voor dat juist de hitte buiten blijft.

Biobased tenzij

Isoleer in een keer goed, biobased! Mooi, dat de gemeente Amsterdam zo snel mogelijk het aandeel biobased isolatiematerialen wil verhogen. Brokkenmákers en Holland Houtland zijn hiervoor kwartiermakers. Chantal van Schaik zorgt als kwartiermaker biobased isolatie dat binnen de gemeentelijke organisatie de lichten op groen gaan voor biobased, door: kennisontwikkeling bij de beleidsmakers, de bouwmanagers en inkopers, en geeft vorm aan de transitie naar ‘biobased, tenzij’.

Drempels wegnemen

Voor transities is altijd koudwatervrees of onbekendheid. Vaak is de eerste vraag: is het wel haalbaar, schaalbaar of betaalbaar? En uiteraard ook toepasbaar in mijn organisatie. Daarvoor zijn 2 onderzoeken uitgevoerd: Is er voldoende materiaal? Uit onderzoek door Spaak CS dat er genoeg materiaal is om de hele stad

Amsterdam biobased te isoleren! Ook is de bijdrage aan de energietransitie onderzocht door Aveco de Bondt. Oftewel wat is het verschil in CO2-uitstoot tussen reguliere en biobased materiaal. De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk dat de inzet van biobased materiaal direct de energietransitie versneld. Niet alleen aan de voorkant bij de productie van het materiaal is er minder energie nodig, ook in het gebruik zijn er voordelen. Doordat het materiaal de hitte buiten houdt is er bijvoorbeeld ook geen airco meer nodig, energiebesparing!

Versnelling met partners: biobased, tenzij

De resultaten van dit onderzoek zijn ook waardevol voor woningcorporaties, energieadviseurs en het eigen vastgoed van de gemeente. Daar wordt daadwerkelijk geïsoleerd. Als kwartiermaker heeft Chantal nu intern en extern processen in ganggezet waardoor biobased isoleren steeds “gewoner” of zelfs gewenster is. De richting dit jaar is om de visie biobased, tenzij steeds meer vorm te geven en om de afdelingen vastgoed en wonen concreet handelingsperspectief te geven om de transitie mogelijk te maken.

Ook interessant voor jouw gemeente, wooncorporatie of isolatiebedrijf?

Wist je dat er 2,5 miljoen zeer slecht geïsoleerde woningen in Nederland zijn? Stel dat we 1,5 miljoen van deze woningen helemaal biobased isoleren besparen we 9 Mton CO2. Dat is evenveel als het definitief uitzetten van 3 kolencentrales!