Biobased Optoppen

Extra woningen bouwen zonder CO2 uitstoot kan met biobased materiaal. Maar vaak is er nog fundering nodig of infrastructuur en dat 100% biobased wordt moeilijk. Holland Houtland zoekt daarom naar kansen in creatieve manieren van bouwen die gebruik maken van bestaande structuren en gebouwen. Denk daarbij aan optoppen of transformeren van bestaande bouw.

 

Extra woonruimte met minimale CO2 uitstoot

We zijn ons niet zo bewust wat er voor nodig is om het klimaatdoel van het Parijsakkoord te halen. Dus de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te laten blijven. Twee jaar geleden heeft het IPCC dit inzichtelijk gemaakt met het CO2-budget, dus hoeveel CO2 budget is er nog over. 

Vanuit dat perspectief blijkt dat het niet mogelijk is om binnen dit budget 1 miljoen woningen te bouwen. Zelfs 100% biobased lost dit niet op, niet alleen is de fundering meestal nog van beton en staal, er zijn ook nieuwe wegen, nieuwe infrastructuur, winkels en andere faciliteiten nodig in nieuwe wijken. Help, wat nu? Optoppen, aanplakken en transformeren (splitsen) in bestaande wijken.

Wel huisvesten binnen CO2 budget

Door anders te denken over wonen en de bestaande wijken ontstaan oplossingen om met zo min mogelijk materiaal zoveel mogelijk huisvesting te realiseren. De bestaande fundering en inrichting opnieuw gebruiken voor de extra huisvesting, bespaart direct veel beton voor fundering en constructie. Dat is het meest optimale hergebruik van materiaal, in de bestaande vorm.

Het kan, dus aan de slag!

Met de Bouwcampus werkt Holland Houtland aan het realiseren van modulaire prefab biobased woningen op de bestaande gebouwen. Door multidisciplinaire teams te vormen die allen een concrete casus uitwerken, wordt optoppen en het verduurzamen van bestaande wijken zichtbaar en bereikbaar in Zuid-Holland. Het zou mooi zijn woningcorporaties en VVE’s optoppen als eerste optie zien voor uitbreiding van woningen. Dus begin met de transformatie van bestaand vastgoed en zie slopen als laatste optie. Er is een win-win mogelijk als optoppen kan bijdragen aan de bekostiging van de noodzakelijke verduurzaming van het vastgoed.

Optoppen in de versnelling: inspiratie sheet

In mei 2023 publiceerde het ministerie BZK een onderzoek (Stec) met als resultaat dat door optoppen en splitsen 260.000 woningen tot 2030 toe te voegen zijn. Als we onze schouders eronder zetten, kan dit best snel! 

Dit onderzoek en meer vind je in deze inspiratiesheet: https://www.hollandhoutland.nl/optoppen-in-de-versnelling/