Projecten

Een greep uit de projecten van Holland Houtland vindt je hier. Projecten realiseren we samen met opdrachtgevers van overheden (van lokaal tot aan nationaal), woningcorporaties, ondernemers, ontwikkelaars en organisaties die belang hebben bij het opschalen van biobased bouwen

1. Zichtbaar maken van biobased bouwen met een nieuw verhaal en perspectief

Visie ontwikkeling voor Parteon

Samen met woningcorporatie Parteon ontwikkelde Holland Houtland een visie voor bioabsed bouwen in de Zaanstreek. Kijk deze inspirerend film over "nieuwe monumenten".

Strategische verkenning alliantie voor biobased bouwen

Samen met New Foresight heeft Holland Houtland een strategische verkenning uitgevoerd in opdracht van Topsector Energie en RVO naar de alliantie vorming van koplopers in biobased bouwen,

Talkshow alles van waarde

Een talkshow over het programma van Kansen En Comfort dat alle maatschappelijke kansen laat zien van inbreiden met biobased materiaal in bestaande wijken. De gastheer van de talkshow is Lucas de Man.

Presentaties en sessies

Holland Houtland presenteert op diverse podia om het nieuwe perspectief op biobased bouwen te laten zien. Op onze media pagina zijn deze presentaties terug te kijken.

Producten

Een aantal van de producten van Holland Houtland zijn te downloaden en te gebruiken als hulpmiddelen voor uw besluitvorming.

2. Verbinden van en vergroten van vraag en aanbod

De stand van de biobased markt

In opdracht van Invest-Nl voerde Holland Houtland een marktverkenning uit naar de kansen voor biobased bouwen.

Biobased bedrijvengids

Onze biobased bedrijvengids 2021 geeft een goed inzicht in producenten, architecten en bouwbedrijven die biobased leveren. Ook de materialen en toepassingen zijn hierin terug te vinden op een overzichtelijke manier.

3. Ontwikkelen en toepassen van nieuwe financiering- en waarderingsmodellen

Programma van Kansen en Comfort

Met steun van Built By Nature ontwikkelde Holland Houtland het programma van Kansen en Comfort om de kansen voor waardering van biobased bouwen te inventariseren en te kwantificeren voor nieuwe manieren van financiering.

Besluitvorming CO2 reductie en opslag

In opdracht van de provincie Zuid-Holland ontwikkelde Holland Houtland een middel voor de besluitvorming rondom bouwen met biobased materiaal versus traditioneel materiaal door de maatschappelijke impacts te vergelijken.