Cepezed Green Week: co2-uitstoot in de bouw wordt niet serieus genomen

Cepezed Green Week: co2-uitstoot in de bouw wordt niet serieus genomen

Voor cepezeds Green Week kwam ‘transitiemanager’ Chantal van Schaik vandaag langs, een van de twee directeuren van HollandHoutland. Zij gaf een lezing over de noodzaak om over te stappen naar biobased materiaal.

Chantal noemt in haar presentatie twee belangrijke ontwikkelingen die de bouwindustrie de komende tijd drastisch kunnen veranderen. Ten eerste al het nieuwe biobased bouwmateriaal dat recent is ontwikkeld. Op de Floriade waren deze zomer voorbeelden te zien van bouwmateriaal van onder meer paprika, zeewier en het aloude stro. Zij voorziet dat het binnen een paar jaar mogelijk zal zijn om alle nieuwe kantoren en woningen met biobased materiaal te bouwen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de groeiende woningbouwopgave, die met het oog op de CO2-uitstoot volgens Chantal niet anders opgelost kan worden dan binnenstedelijk en met biobased materiaal. Voorafgaand aan haar komst legde Cepezed Chantal drie vragen voor die je kunt lezen in onderstaand artikel.

chantal van schaik: CO2-uitstoot in de bouw wordt niet serieus genomen | cepezed

cepezed: ‘Valt er veel te winnen op het gebied van duurzaamheid als je kijkt naar het bouwproces? Zie je hier ook een rol weggelegd voor architecten?’ Chantal: ‘Echt voldoen aan het Verdrag van Parijs vraagt een complete omslag van de bouwsector, om een systeemverandering.