Waar wij aan werken

Biobased Bouwen in de schijnwerpers

Op 8 mei jl. won Holland Houtland de crowdsourcingwedstrijd #kraakdecrisis. Sindsdien zetten we de kansen van biobased bouwen voor energietransitie en de transitie van de landbouw en de bouw in de schijnwerpers.  Wij publiceren artikelen, geven interviews en presentaties. Op onze media pagina verschijnen de artikelen.

In maart 2021 publiceren we de eerste biobased bedrijvengids.

Kennis: door de bomen het bos vinden

We hebben (naast de biobased Bouwen bedrijvengids) ook een aantal bevindingen in deze twee overzichtelijke pagina’s voor je op een rijtje gezet.

BiobasedBouwen_ONLINE

Alliantie en samenwerken

In opdracht van Topsector Energie MVI-E werkt Holland Houtland samen met NewForesight aan de verkenning van de vorming van een alliantie biobased bouwen in Nederland. Door kennis, vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maken we impact! Is jouw bedrijf of organisatie in staat om biobased bouwen op te schalen, laat het ons weten en sluit je aan. Ben je als gemeente of provincie ook op zoek naar samenwerking en uitbreiden van je netwerk? We helpen graag.

CO2 uit de lucht halen: CO2 calculator

Samen met ClimateCleanup, Provincie Zuid-Holland, en partners maken we een CO2 calculator; de carbon removing accounting standard. Dit model levert onder andere berekening en impact rapportage waarmee de bespaarde en vastgelegde CO2 met andere voordelen (stikstof, natuur, banen) inzichtelijk wordt gemaakt op basis van de doughnut economy van Kate Raworth. Daarmee wordt opschaling gefaciliteerd. Het kader en het rekenmodel worden open source ontwikkeld vanuit en aangesloten op de methodiek van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. 

Markt maken: 50.000 biobased huizen per jaar

Waar staat de markt op dit moment? Hoeveel materiaal is er beschikbaar? Wat is de huidige capaciteit om biobased te bouwen? En wat is er nodig om de aanbodkant van biobased bouwers, producten, verwerkers en aannemers op te schalen? Voor Invest-NL voert Holland Houtland samen met thingsgetreal een nulmeting, marktanalyse uit.