Waar wij aan werken

Biobased Bouwen in de schijnwerpers

Op 8 mei jl. won Holland Houtland de crowdsourcingwedstrijd #kraakdecrisis. Sindsdien zetten we de kansen van biobased bouwen voor energietransitie en de transitie van de landbouw en de bouw in de schijnwerpers.  Wij publiceren artikelen, geven interviews en presentaties.

In maart 2021 publiceren we de eerste biobased bedrijvengids. Op 9 maart organiseren we een webinar over besluitvorming. De aandacht in de media voor biobased bouwen verzamelen we in ons blog.

Kennis: door de bomen het bos vinden

Er is al heel veel bekend over de kansen van biobased materialen voor de bouw. Maar hoe vertaal je dat naar jouw beleids- of inkoopdoelen? Wij maken de kennis voor jou toepasbaar op jouw werk en jouw transitie opgave. Ook aan de slag met biobased bouwen als gemeente, overheid of projectontwikkelaar? Huur ons in voor een in-company leergang of laat ons je ondersteunen om biobased bouwen mogelijk te maken.

Alliantie en samenwerken

In opdracht van Topsector Energie MVI-E werkt Holland Houtland samen met NewForesight aan de verkenning van de vorming van een alliantie biobased bouwen in Nederland. Door kennis, vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maken we impact! Is jouw bedrijf of organisatie in staat om biobased bouwen op te schalen, laat het ons weten en sluit je aan. Ben je als gemeente of provincie ook op zoek naar een alliantie? We helpen graag.

CO2 uit de lucht halen: CO2 calculator

Samen met ClimateCleanup, Provincie Zuid-Holland, en partners maken we een CO2 calculator; de carbon removing accounting standard. Dit model levert onder andere berekening en impact rapportage waarmee de bespaarde en vastgelegde CO2 met andere voordelen (stikstof, natuur, banen) inzichtelijk wordt gemaakt op basis van de doughnut economy van Kate Raworth. Daarmee wordt opschaling gefaciliteerd. Het kader en het rekenmodel worden open source ontwikkeld vanuit en aangesloten op de methodiek van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. 

Markt maken: 50.000 biobased huizen per jaar

Waar staat de markt op dit moment? Hoeveel materiaal is er beschikbaar? Wat is de huidige capaciteit om biobased te bouwen? En wat is er nodig om de aanbodkant van biobased bouwers, producten, verwerkers en aannemers op te schalen? Voor Invest-NL voert Holland Houtland samen met thingsgetreal een nulmeting, marktanalyse uit.

Energietransitie

De Nederlandse aanpak voor energietransitie richt zich op het operationele energie gebruik van de gebouwde omgeving. Dat maakt 24% uit van de energielast van wonen. Door de bouw en renovatie…

verder lezen… Energietransitie

Circulair

Circulair met regeneratieve natuurlijke materialen Nederland heeft een hoge ambitie voor circulaire bouw, maak ook hier gaat het vaak over techniek, hoe kun je materialen losmaakbaar maken, of hoe kun…

verder lezen… Circulair

Landbouw

Kringlooplandbouw: Alternatieven voor toekomstbestendig boeren Nederland heeft een enorm stikstofprobleem. Dit komt grotendeels doordat er veel te veel vee is. Het is lastig, want dit grote probleem wordt al gauw persoonlijk.…

verder lezen… Landbouw