ons verhaal

Holland Houtland maakt de markt voor biobased bouwen. Wij vertellen het nieuwe verhaal van de drie biggetjes. We hebben allemaal in onze jeugd geleerd dat de wolf huisjes van stro en hout omver blies en dat alleen het huis van steen bleef staan. Dat is al lang niet meer zo maar men gelooft het nog steeds. Mensen denken nog steeds dat goede huizen alleen van steen en staal gebouwd kunnen worden.

Hennep, vlas, stro, lisdodde en hout zijn hele goede materialen om mee te bouwen. De naam Holland komt van “Hotland” oftewel Houtland. Nederland was vroeger een bosrijkland en het produceerde hout voor de industrie. Met Holland Houtland willen we die kennis, ervaring en functies terug brengen. We kijken verder dan hout. We focussen ons op regeneratieve plantaardige grondstoffen voor de bouw en bieden daarmee de bouw een breder perspectief op duurzaam en circulariteit.

Even voorstellen..

Chantal van Schaik en Sandra Nap zijn de initiatiefnemers van Holland Houtland. Wij zoeken samenwerking met andere bedrijven, kennispartners en organisaties.

Chantal van Schaik heeft gewerkt aan een Europese standaard voor groen transport in een alliantie van Europese vervoerders en verladers. Zij heeft jarenlang ervaring in de energietransitie voor de gebouwde omgeving en heeft samen met Sandra de sportalliantie voor de Haagse Sportverenigingen opgericht om ze te ondersteunen met verduurzaming van de verenigingen.

Sandra Nap heeft in verschillende rollen vanuit haar eigen bedrijf Link in Green gewerkt aan de energietransities van gemeentes en bedrijven terreinen. Daarnaast was zij projectleider Testlab; nieuwe natuur en kleine Huisjes en voorheen projectleider green deal autodelen bij Natuur en Milieu en projectleider bij Duurzaam Den Haag.